Rätten till nationalitet

Mänsklig rättighet nr 15

Rätten till nationalitet

1. Envar har rätt till en nationalitet.2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.