Rätten att leka

Mänsklig rättighet nr 24

Rätten att leka

Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.